Spolek ČESKÉ UMĚNÍ SKLA

Spolek ČESKÉ UMĚNÍ SKLA | THE CZECH ART OF GLASS je marketingovou platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy ve spolek spojily, chtějí hledat řešení společných problémů v oblasti tvůrčího rozvoje, rozvoje výroby a obchodu zejména pak při podpoře exportu a zaměstnanosti.

Zvláštní pozornost bude zaměřena na ruční práci, přidanou tvůrčí hodnotu práce a její popularizaci.

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Cílem spolku je stát se nositelem následnických tisíciletých tradic a reprezentantem standardu moderní, vysoké kvality českého sklářství a bižuterního průmyslu. Významnou ambicí je vrátit tomuto průmyslu pozici, kterou v minulosti zastával a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace značky České republiky v zahraničí. Spolek zaměří své úsilí k tomu, aby se sklářský a bižuterní průmysl stal samozřejmou, trvalou a významnou součástí české kultury a její prezentace doma i v zahraničí.

 

webové stránky: http://czechartofglass.com/