Společenstvo kominíků ČR

O společenstvu

Současné Společenstvo kominíků České republiky je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin a ve své činnosti navazuje na historickou tradici, která nebyla přerušena ani v dobách socialismu. Po roce 1990 došlo k zásadním společenským změnám a otevřel se prostor pro obrozenou činnost cechovních společenstev. Náskok, který díky tradici a stálému fungování mělo Společenstvo kominíků ČR před ostatními umožnil, aby, v době, kdy ostatní řemesla svoje společenstva teprve zakládala, bylo Společenstvo kominíků ČR již přijato mezi členy Evropské federace kominických mistrů jako její právoplatný člen.

webové stránky: https://www.skcr.cz/