Rodinné firmy překonaly další vrchol k podpoře českých podnikatelů

Praha, 13. května 2019. Dnešním dnem se Česká republika zařadila mezi státy, kde jsou jasně definovány rodinné firmy. Vláda právě schválila svým usnesením definici rodinného podnikání. Základ schválené definice připravila do schvalovacího procesu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již na konci roku 2017. Myšlenka vytvoření definice vznikla v asociaci postupně v návaznosti na výzvu Evropského parlamentu a byla hlavním cílem práce na poli podpory rodinného podnikání v posledních třech letech.

Od roku 2012 pořádáme celostátní soutěž rodinných firem, ve spolupráci s nezávislou agenturou Ipsos realizujeme každoročně průzkum mezi rodinnými firmami k nejrůznějším tématům, propagujeme rodinné podniky mezi odbornou i laickou veřejností, setkáváme se s majiteli a nástupníky v rodinných firmách a sledujeme trendy v této důležité části naší členské základny. Všechny naše rodinné firmy spadají do segmentu malých a středních podniků (MSP). Základem návrhu textu definice byl celoevropský průzkum, který pro naši asociaci vypracovala firma Deloitte. Na návrhu textu definice s námi spolupracoval doc. JUDr. Bohumil Havel, autor zákona o obchodních korporacích. Definice prošla přes Hospodářský výbor Parlamentu ČR a přes složité meziresortní připomínkové řízení a hledání shody jsme nakonec dosáhli schválení textu naší vládou. Na stole byla i definice na úrovni právního předpisu, ale dohodli jsme se s ministerstvy, že nejefektivnější a nejrychlejší je nyní právě nelegislativní cesta, tedy usnesení vlády. K zákonné úpravě se chceme vrátit co nejdříve jak načerpáme dostatečné zkušenosti s uplatněním definice při podnikání u nás,” komentuje proces zrodu definice místopředseda představenstva AMSP ČR pověřený řízením Zdeněk Tomíček.