O nás

Projekt Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) „Fandíme řemeslu“ předcházel největšímu projektu Rok řemesel 2016.

AMSP ČR tak s profesními spolky zahájila velké legislativní a mediální aktivity na podporu tuzemských cechů, řemeslníků a tradičních profesí.

Hlavní projekt AMSP ČR pro rok 2020 – Rok malého podnikání navazuje na úspěšné předchozí projekty: Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018 a Rok digitálního podnikání 2019.

STRATEGIE UDRŽITELNOSTI AMSP ČR

💛 Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) je dobrovolný závazek firmy chovat se ohleduplně nejen ke společnosti, ale také k životnímu prostředí. Podle definice Zelené knihy, kterou vydala Evropská komise v ČR v roce 2001 je: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery.

🙋️AMSP ČR se k tomuto konceptu hrdě hlásí👇

PDF – Strategie CSR AMSP