NOVÉ MULTIFUKČNÍ PROSTORY PRO ODBORNÝ VÝCVIK STAVEBNÍCH ŘEMESEL

Vzhledem k potřebě a zkvalitnění odborného výcviku žáků stavebních oborů vzdělání zedník, klempíř, pokrývač, tesař a kominík v segmentu modulových zdících systémů a dřevodomků vznikla myšlenka vybudování Multifunkčního prostoru pro odborný výcvik (Polygon).

Dne 9. 4. 2019 v 9:30 hodin se tato myšlenka stala skutečností. V areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, Pražská 636/38b, bylo slavnostně otevřeno nové, velmi moderní výukové centrum s názvem Multifunkční prostor pro odborný výcvik na výuku modulových zdících systémů. U příležitosti slavnostního otevření Multifunkčního prostoru se v jeho prostorách konal ve dnech 9. – 10. 4. 2019
IX. ročník soutěže „Obkladačské naděje 2019“, kterou vyhlásil Cech obkladačů ČR.

Výstavba byla realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 33. Výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4.

Jihomoravské firmy se na trhu práce stále více přetahují o schopné řemeslníky. Je jich i vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti nedostatek a platy mají často vyšší než je tomu u vysokoškoláků. Podle Regionální hospodářské komory Brno jsou v Jihomoravském kraji nejčastěji poptávanými stavebními řemesly instalatér, zedník, tesař, klempíř nebo pokrývač. Závažným nedostatkem ve zvyšování zájmů o řemeslné a umělecké obory je nedostatečná informovanost, co vlastně tyto obory v současné vývojové etapě představují.
Ze strany firem jsou řemeslníkům nabízeny v některých případech i mzdy přes 40 000 korun měsíčně. Řemeslo je dnes zlatým dolem, jako tomu bylo kdysi, a má často větší perspektivu než některé obory, které se vyučují na vysoké škole. Zájem o řemeslníky je znatelný napříč řadou odvětví. Učňovské obory přitom žákům nabízejí možnost jednoduchého přivýdělku i během studia.

Projekt je reakcí na konzultace s potenciálními zaměstnavateli budoucích absolventů a jejich požadavky na výuku odpovídající novým trendům v současné praxi ve stavebnictví a na potřebu kde by bylo možné realizovat v tempu a odpovídající potřebě výuky stavby z těchto modulových systémů v průběhu celého školního roku. V rámci platformy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví se také nastavuje spolupráce s ostatními školami v Jihomoravském kraji, které vyučují tyto učební obory, což reprezentuje celkem 995 žáků. K nim je ještě nutné přidat žáky maturitního oboru stavebnictví a stavební provoz, kterých je v JMK celkem 760. V objektu centra je také umístěna učebna rukodělné dílny, která umožní uměleckořemeslné zpracování dřeva a přípravu dílčích konstrukčních prvků navazujícím oborům vzdělání jako jsou truhlář, řezbář a čalouník.

Realizace této stavby znamená jedinečnost v rámci „Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví Jihomoravského kraje“.
Výstupem projektu je zajištění klíčových kompetencí v technických a řemeslných oborech a zvýšení kvality vzdělávání s následným efektivním uplatněním na trhu práce.

Řemesla zažívají svůj velký comeback. Už dávno neplatí, že jde o těžkou a špatně placenou práci pro ty méně nadané žáky. V dnešní době je dobrý řemeslník vyvažován zlatem, ať už se jedná o zedníka, truhláře, tesaře, instalatéra nebo jiného stavebního řemeslníka. Výukové a pracovní dílny jsou v současnosti již moderně zařízené, využívají moderní technologie a mají čisté prostředí, tak jako tomu je v nově otevřeném Multifunkčním prostoru pro odborný výcvik, ve SŠSŘ Brno – Bosonohy.

Máme za to, že otevření tohoto multifunkčního prostoru je jedna z významných událostí v oblasti středního odborného školství v Jihomoravském kraji.

Brno – Bosonohy 09. 04. 2019

 

Mgr. Knapil Miloslav

zástupce ředitele SŠSŘ Brno – Bosonohy

Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly