Mistrovská zkouška

Za účelem zvýšení prestiže i odbornosti řemeslníků podporujeme a snažíme se, v koordinaci s cechy, Hospodářskou komorou i Svazem průmyslu, prosadit tuto zkoušku do legislativy ČR. Její vznik byl iniciován již v roce 2016, tedy v Roce řemesel, který AMSP ČR tehdy vyhlásila, a vzhledem k široké podpoře napříč cechy i ostatními relevantními aktéry se zákon o ní dostal i na počátek legislativního procesu, tedy vzalo ho za své ministerstvo školství. Bohužel doposud se úprava nerealizovala a AMSP ČR prostřednictvím projektu Fandíme řemeslu si klade za cíl dotáhnout tento institut jednomyslně podporovaný cechy a řemeslnými sdruženími do finalizace, tedy začlenění do české legislativy.

Mistrovská zkouška by měla sloužit především zákazníkům v orientaci na řemeslném trhu, který je, hlavně v poslední dekádě, zaplavován řemeslníky s nedostatečnou odbornou přípravou. Stejně jako máme hvězdičky  v hoteliérství, tak bychom mohli posoudit nabízené řemeslné služby již podle přítomnosti či nepřítomnosti certifikátu mistra v oboru. Daná zkouška by neměla nahrazovat maturitu, naopak, očekává se, že ji budou skládat nikoliv čerství absolventi škol, ale již zkušení řemeslníci, kteří tak dostanou potvrzení kvality své práce i podnikatelských schopností. Zkouška by měla spočívat v prokázání odborných znalostí, podnikatelského povědomí a praktické schopnosti v daném řemesle. V současné době musíme pod vlivem připomínek i nových skutečností v součinnosti s relevantními aktéry přehodnotit návrh a snažit se pro tento zákon získat novou vládu.