Mistři řemesel

Platforma MISTŘI ŘEMESEL vznikla za podpory Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a ve spolupráci s profesními sdruženími – Cechy, odbornými společenstvy, svazy a asociacemi. Poskytuje uživateli nejobsáhlejší a nejkomplexnější katalog řemeslníků – členů profesních sdružení, doplněný o řemeslníky a firmy, které nejsou členy těchto cechů a sdružení. Nabízí tak uživateli maximum relevantních a aktuálních informací a umožňuje vyhledání a oslovení toho správného dodavatele služeb nebo výrobků.

Cílem celého projektu je podpořit kvalitní dodavatele a budovat důvěru v česká řemesla, služby a výrobky ze strany spotřebitelů a zkrátit tak cestu mezi zákazníkem a řemeslníkem či firmou.

Zapojením více než 25 profesních sdružení, která jsou garantem kvality a odbornosti poskytovaných služeb svých členů, získává uživatel jedinečnou informační podporu pro volbu řemeslníků, výrobků a služeb.

Unikátní přidanou hodnotou platformy www.mistriremesel.cz , na rozdíl od jiných katalogů, adresářů a poptávkových systémů, je podpora jednotlivých profesních sdružení při řešení případných sporů nebo reklamací. Uživatelé tak mají jedinečnou možnost odeslat svůj dotaz nebo žádost o pomoc jednoduše přímo z profilu člena každého ze sdružení. Preferujeme tak jednotlivé členy profesních sdružení jako dodavatele, neboť je zde záruka vysoké kvalifikovanosti, odborné způsobilosti a zodpovědnosti členů.

Profesní sdružení zastřešující jednotlivá řemesla (technická řemesla, jako jsou například podlaháři, kominíci, malíři, lakýrníci, obkladači, kamnáři, instalatéři nebo čalouníci; potravinářská řemesla – lahůdkáři, rybáři, zpracovatelé masa, ovocnáři nebo pekaři a cukráři i řemesla v podstatě umělecká – floristé a květináři, skláři a mnoho dalších) průběžně zvyšují kvalifikaci a odbornost svých členů, sledují moderní trendy i technologické novinky a jejich členská základna je tak právem považována za to nejkvalitnější, co český trh nabízí. Mnohé z nich také zajišťují pro své členy složení mistrovských zkoušek a tito řemeslníci jsou pak nejen obraznými, ale skutečnými MISTRY svého řemesla.

WEBOVÉ STRÁNKY MISTŘI ŘEMESEL