Ilustrační foto: Depositphotos.com

Svaz pekařů a cukrářů v České republice

Svaz pekařů a cukrářů v České republice je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. V současné době sdružuje 125 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin a služeb pro tyto obory a potravinářských škol.

Webové stránky: https://www.svazpekaru.cz/