Ilustrační foto: Pixabay.com

Svaz květinářů a floristů ČR

Svaz květinářů a floristů ČR jako profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické školy, výzkumný ústav, botanickou zahradu a ostatní zájemce o tuto problematiku. Od roku 2007 pracuje Svaz květinářů a floristů ČR ve dvou samostatných sekcích.

Webové stránky: www.svazkvetinaruafloristu.cz/