Ilustrační foto: Depositphotos.com

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

První zmínka organizace kameníků v Čechách, tedy cechu, pochází z doby Karla IV. ze 14. století. Z dochované historie je například kamenický cech, který byl založen v roce 1883 v Podhorním Újezdě v pískovcové oblasti Hořicka. Zachoval se cechovní prapor, který je uložen v hořickém muzeu a také kronika. Patronem tohoto cechu je sv. Roch.

Po 1. světové válce v roce 1919 byl ustanoven jako vyšší stavovská forma Svaz živností a průmyslu kamene. Velký zájem byl o výuku kamenických učňů a v letech 1930-1938 došlo k výraznému pozvednutí hřbitovní architektury. V období okupace státu nastal útlum činnosti svazu, jenž svou bohatou činnost ukončil v roce 1948.

Na začátku února v roce 1990 došlo k dohodě v zastoupení jednotlivců, současných i minulých kamenických celků svolat schůzku za účelem založení organizace, která by spolčovala kamenické a kamenosochařské řemeslo a navázala by na starou tradici kamenických cechů.

Svaz kameníků a kamenosochařů byl založen 20. 2. 1990 a zaregistrován byl na základě předloženého návrhu statutu 9. 4. 1990. Prvním předsedou svazu kameníků a kamenosochařů byl zvolen Alois Barták. Tehdejší svaz ze začátku pracoval bez prostředků a snažil se udržet kamenické řemeslo pro zachování jeho dobrých tradic, které mu právem náleží.

Řemeslná zručnost, přírodní kámen a výrobky z něj jsou ve společnosti nezastupitelné. Svaz organizuje odborné výstavy, zájezdy a pořádá odborná sympozia a chrání práva a zájmy kameníků a kamenosochařů s cílem zachovat historickou tradici kamenického řemesla našich předků.

Svaz významně spolupracuje s odbornými školami, které vychovávají budoucí kameníky a kamenosochaře, spolupracuje s ostatními organizacemi ze sousedních států a zemí EU a je členem Evropského sdružení kameníků –  Eurorok.

Webové stránky: http://www.kamenici.cz/