Ilustrační foto: Pixabay.com

České umění skla

České umění skla je platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy spojily, chtějí hledat řešení společných problémů, a podporovat tak sklářské odvětví v oblasti výroby, zaměstnanosti, sklářského školství a zejména pak při podpoře exportu.

Zcela zásadní je péče věnovaná sklářskému školství, vzdělávání a budoucnosti celého odvětví a také oceňování významných tvůrčích, vzdělávacích a inovačních počinů, které významně přispívají k posilování prestiže českého sklářského umění. Významnou ambicí platformy je vrátit tomuto oboru pozici, kterou v minulosti zastávalo, a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace značky České republiky v zahraničí.

Hlavní spolek „České uměni skla“, který slouží jako platforma pro sdružování sklářů, se zaměřuje na jednotlivé aktivity a rozvoj spolku. Vedlejší spolek „Český a moravský sklářský klastr“ se soustředí na realizace jednotlivých projektů a koncepcí spolku.

Webové stránky: http://czechartofglass.com/