Ilustrační foto: Depositphotos.com

Společenstvo kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a prosazování zájmů členů při výkonu jejich činnosti.

Společenstvo kominíků České republiky je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin a ve své činnosti navazuje na historickou tradici, která nebyla přerušena ani v dobách socialismu.

Po roce 1990 došlo k zásadním společenským změnám a otevřel se prostor pro obrozenou činnost cechovních společenstev. Náskok, který díky tradici a stálému fungování mělo Společenstvo kominíků ČR před ostatními, umožnil, aby, v době, kdy ostatní řemesla svoje společenstva teprve zakládala, bylo Společenstvo kominíků ČR již přijato mezi členy Evropské federace kominických mistrů jako její právoplatný člen.

Webové stránky: https://www.skcr.cz/