Ilustrační foto: Pixabay.com

Rybářské sdružení České republiky

Specifika chovu ryb charakterizovaná odlišnými postupy ve srovnání s klasickým zemědělstvím, včetně živočišné výroby, si vyžádala ustavení vlastního profesního sdružení už po vzniku Československé republiky v roce 1918.

V tomto roce vznikla Československá ústřední jednota rybářská. V roce 1990, kdy se pro naše produkční rybářství začaly rýsovat nové podnikatelské možnosti, se objevily první úvahy nad obnovou prvorepublikového seskupení, ovšem s jinou obsahovou náplní.

V lednu 1991 se sešla skupina iniciátorů s návrhem založit společný profesní orgán chovatelů ryb a drůbeže a zpracovatelů ryb s definovaným posláním a úkoly. K tomuto datu lze přiřadit vznik obnoveného orgánu nesoucího název Rybářské sdružení.

Rybářské sdružení ČR zastupuje a prosazuje zájmy svých členů a celého našeho produkčního rybářství v řadě domácích agrárních, potravinářských i jiných organizací, je dlouholetým členem Federace evropských chovatelů ryb (FEAP), má účinnou vazbu i na další evropská rybářská sdružení.

K 1. lednu 2019 mělo Rybářské sdružení ČR 63 členů. Zastoupeny jsou mezi nimi všechny rozhodující rybářské subjekty České republiky včetně rybářského výzkumu, školství, rybářských národních svazů a organizací služeb.

Rybářské sdružení je členem: Asociace evropských producentů ryb (FEAP), AMPS ČR, Agrární komory České republiky, Potravinářské komory České republiky, Českomoravské drůbežářské unie.

Webové stránky: www.cz-ryby.cz/