Ilustrační foto: Pixabay.com

Elektrotechnický svaz český

Elektrotechnický svaz český (ESČ) je nezávislou právnickou osobou, která sdružuje právnické a fyzické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí – elektromontéry, revizní techniky, servisní techniky, soudní znalce atd.

Původní ESČ byl založen na ustavující schůzi 1. 6. 1919, jeho činnost byla ukončena násilným rozpuštěním svazu v roce 1951. K obnovení činnosti došlo v roce 1990, kdy byly v únoru 1990 zaregistrovány první novodobé stanovy u Ministerstva vnitra ČR.

ESČ je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. s působností na území České republiky, a plní tudíž funkci živnostenského elektrotechnického společenstva ČR.

Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.

ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory České republiky pro oblast elektrotechniky.

webové stránky: http://www.elektrosvaz.cz/