Ilustrační foto: http://ceske-pivo.cz

Český svaz pivovarů a sladoven

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy byly na našem území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Nejvýznamnější z nich vznikla v roce 1873 pod názvem Spolek pro průmysl pivovarský v Království českém.

Hlavním cílem Svazu je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Svaz podporuje rozvoj aktivit přispívajících k činnosti členů; zajišťuje kontakty s legislativními a správními orgány, Hospodářskou a Agrární komorou ČR, AMSP ČR, Svazem zaměstnavatelů; průmyslovými, vědecko-výzkumnými, obchodními a zemědělskými organizacemi a podává těmto institucím společné návrhy a stanoviska.

Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských a sladařských institucích a organizacích; je členem evropského pivovarnického sdružení The Brewers of Europe.

Současná podoba Svazu pochází z roku 1991, kdy se podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit. Vznikl tak Český svaz pivovarů a sladoven, který v současnosti sdružuje 26 pivovarských společností, 5 sladoven a 18 přispívajících členů. Mezi přispívající členy patří chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce a další.

Webové stránky: www.ceske-pivo.cz/