Ilustrační foto: Depositphotos.com

Cech topenářů a instalatérů České republiky

Cech topenářů a instalatérů byl založen dne v květnu 1992 v Brně. Po rozpadu federace došlo ke změně názvu na Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Hlavním posláním cechu je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné i lidské úrovně, profesní cti a tradic, přispět ke zkvalitněním vztahů k zákazníkům a podpořit podnikatelskou úspěšnost svých členů v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž, provoz a servis.

Cech vytváří dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti a spolupracuje s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.

Webové stránky: http://www.cechtop.cz/