Ilustrační foto: cech-podlaharu.cz

Cech podlahářů České republiky

Cech podlahářů ČR je profesní spolek firem působících v podlahářském oboru. Naším posláním je propagace podlahářského řemesla, obnovení stavovské cti, prosazování a hájení podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů členů a vytváření optimálních podmínek v podnikání, ve stavebnictví a ve vzdělávání mládeže a dospělých.

Cech podlahářů ČR, který vznikl 31. prosince 1997, je otevřenou profesní organizací pro všechny podnikatele a živnostníky z podlahářského oboru. Cech je autorizovaným společenstvem pro obor podlahářství při Hospodářské komoře ČR.

Členská základna je aktuálně rozdělena do následujících sekcí:

  • podlahářské firmy (dodržující technické normy a technologické postupy),
  • školy (vyučující obor Podlahář nebo Podlahářské práce),
  • výrobci-dovozci-velkoobchody (podlahářských produktů – podlahoviny, stavební chemie, stroje a nářadí, laky, oleje, čistící a ošetřující péče, atd.),
  • experti-znalci-technici (podlah a technologií).

webové stránky: https://www.cech-podlaharu.cz/