Ilustrační foto: Depositphotos.com

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky

Cech malířů a lakýrníků ČR zahájil svou novodobou činnost dne 15. 2. 2003, kdy proběhla I. valná hromada, na které byly přijaty Stanovy cechu, a byla zvolena cechovní rada. Kořeny cechovní činnosti sahají až do období vlády Karla IV., jenž v roce 1348 udělil dekret malířskému společenstvu (ve stejném roce založil i Karlovu universitu a začal stavět hrad Karlštejn).

Cech si dlouhá léta vedl velice dobře a zaujímal v cechovní hierarchii významné třetí místo. Jeho činnost byla postupně utlumena a ukončena v padesátých letech. Připomenutím cechovní historie byla první „Cechovní slavnost“, kulturní akce, která se konala 18. 10. 2003 v kostele Cyrila a Metoděje v Praze, Karlíně. Zde byla vysvěcena nová cechovní korouhev. Členům cechu byly slavnostně předány „Cechovní listy“, partneři a hosté cechu obdrželi „Pamětní listy“.

V současnosti je v našem cechu registrováno více než 250 členů (řemeslníků, malířských firem a odborných učilišť) a počet zájemců o členství se neustále zvyšuje. Dnešní cech chce navázat nejenom na svoji bohatou historii, ale především chce vyvíjet svou činnost tak, aby malířské a lakýrnické řemeslo znovu získalo tak dobré jméno, jaké mělo v minulosti, jeho členové dostávali informace o nových materiálech a zároveň byli proškolováni na jejich aplikace.

Již na I. valné hromadě zazněl požadavek, aby se řemeslo stalo opět řemeslnou živností, aby tuto práci vykonávali opravdu odborníci s výučním listem. Tak byl ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR podán vládě ČR návrh na změnu živnostenského zákona. Tento návrh na řemeslnou živnost byl  po třech letech boje nakonec schválen a v platnost vstoupil 1. 1. 2007.

Další významnou oblastí je spolupráce s „Čestnými členy Cechu“, mezi něž patří především výrobci a dovozci malířských a lakýrnických materiálů. Cech začal úzce spolupracovat s odbornými učilišti. Je třeba, aby na učilištích probíhala odborná výuka v souladu s novými trendy v našem řemesle.

Webové stránky: http://www.cechmal.cz/