Ilustrační foto: Depositphotos.com

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař.

Hlavním motivem pro založení tohoto cechu bylo přání pozvednout tato řemesla na úroveň, kterou si zasluhují. Každý si jistě uvědomuje, že rčení „střecha nad hlavou“ znamená pro člověka nejen nějakou konstrukci, ale také jistotu kvalitního bydlení pro jeho rodinu a tím jednu ze základních životních jistot.

Cech KPT ČR je členem mezinárodní federace pokrývačů IFD. Je také členem Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Člen představenstva Cechu KPT ČR je členem dozorčí rady AMSP ČR. Jsme zapojeni téměř ve všech aktivitách, které vyvíjí AMSP ČR, jako je Rok řemesel, Rodinná firma atd.

Spolupráce se středními odbornými učilišti, která vyučují obory pokrývač, klempíř a tesař je dlouholetá. Tyto školy jsou navíc našimi zvláštními členy. Toto členství umožňuje vzájemnou informovanost o počtech učňů, kvalitě výuky a o odborné kvalitě absolventa – řemeslníka.

Cech KPT ČR již několik let pořádá pro studenty soutěže odborných dovedností, zajišťuje prostřednictvím privilegovaných členů materiál pro odborný výcvik, řádní členové Cechu KPT ČR poskytují odborné praxe pro studenty a v neposlední řadě mají odborná učiliště k dispozici odborné publikace, které vydává Cech KPT ČR.

Webové stránky: https://www.cech-kpt.cz/