Ilustrační foto: Depositphotos.com

Asociace výrobců lahůdek

Asociace výrobců lahůdek z.s. (AVL) je profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru výroba lahůdek a v dalších blízkých oborech jako je zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb.

Od roku 2001 zastupuje své členy ve vztahu k dodavatelům, sdělovacím prostředkům, orgánům státní správy a k dozorovým orgánům i k dalším profesním svazům. Mezi vlastními členy vytváří podmínky pro navazování odborných i osobních kontaktů a tak přispívá ke zlepšování vztahů uvnitř oboru.

Po celou dosavadní historii se AVL pravidelně zabývá aktuálními tématy, jako je správná výrobní praxe, aktuality v legislativě, ochrana tržního prostředí, používání ochranných známek, podmínky dodávek do řetězců, spolupráce s dozorovými orgány apod.

Je kolektivním členem Potravinářské komory ČR a aktivně se podílí na její činnosti, např. ve vztahu k tvorbě legislativy, k informování spotřebitelské veřejnosti, k fungování tržního prostředí, k zajišťování prostředků a podpory rozvoje výroby potravin apod.

AVL má blízký vztah k výzkumným pracovištím, zprostředkuje odbornou pomoc od konzultací po řešení rozsáhlejších projektů, často za zvýhodněných podmínek.

Webové stránky: www.lahudky-avl.cz/