Ilustrační foto: Depositphotos.com

Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Svaz kuchařů jako cechovní organizace vznikl u nás již v roce 1903. Byl napojen na obdobné svazy v celém světě, uznáván jako zástupce profese. Již tehdy zaujal význačné místo ve společnosti; uzavíral smlouvy týkající se organizací i jednotlivců, přesahující mnohdy hranice státu.

Měl styky s potravinářskými i nápojářskými firmami i se závody dodávajícími zařízení pro gastronomii; jeho odborníci testovali nové výrobky, doporučovali jejich využití atd. Svaz se zabýval odbornou výchovou, hájil zájmy svých členů a nezapomínal ani na společenskou a kulturní oblast činnosti.

Asociace československých kuchařů a cukrářů obnovila svoji činnost v roce 1990 a po rozdělení republiky se v roce 1993 konstituovala pod názvem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky – AKC ČR. AKC ČR je dobrovolnou nepolitickou organizací.

V současné době sdružuje AKC v osmi regionálních pobočkách přes 800 kuchařů a cukrářů z celé České republiky. Toto moderní společenství navazuje na historickou tradici, zabývá se gastronomií i v jejích širších souvislostech a podporuje veškeré formy spolupráce, které vedou k naplňování jejích hlavních cílů.

Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce -odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Svou tradici již mají soutěže jako je Kuchař roku, Cukrář roku, Gastro Junior či Gastro Hradec nebo gastronomicko-společenská přehlídka Oslavy sv. Vavřince.

Národní reprezentační týmy – seniorský a juniorský – a regionální týmy AKC ČR, se úspěšně pravidelně účastní mezinárodních kuchařských a cukrářských soutěží a v celosvětovém hodnocení si dlouhodobě drží 16. místo. V roce 2007 se poprvé Asociace zapojila do celosvětových Oslav Dne kuchařů 20. října.

AKC ČR je členem WACS – Světové federace kuchařských sdružení, takže rozvíjí aktivní činnost i v zahraničí. V roce 2006 se stala AKC ČR (spolu s Chile, Čínou a Srí Lankou) poprvé v historii oficiálním kandidátem na pořádání WACS kongresu v roce 2012 v České republice. V roce 2008 se poprvé v historii uskutečnila Evropská konference v České republice; 21.-24.2. 2008 v hotelu InterContinental v Praze!

WACS sdružuje 96 členských států – mezi nimi tedy i Českou republiku – a má 1 600 000 členů. WACS kongresy jsou pořádány každý druhý rok. V roce 2006 se tento kongres konal na Novém Zélandu, v roce 2008 v Dubaji ve Spojených Arabských Emirátech, v roce 2010 v Chile, v roce 2012 v Koreji.

Webové stránky: www.akc.cz