Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Svaz kuchařů jako cechovní organizace vznikl u nás již v roce 1903. Byl napojen na obdobné svazy v celém světě, uznáván jako zástupce profese. Již tehdy zaujal význačné místo ve společnosti; uzavíral smlouvy týkající se organizací i …

Asociace výrobců lahůdek

Asociace výrobců lahůdek z.s. (AVL) je profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru výroba lahůdek a v dalších blízkých oborech jako je zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb.

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s. již od roku 1998 sdružuje výrobce čalouněného nábytku i jiných čalouněných výrobků a dekorací, dodavatele, prodejce, autorizované osoby a odborné školy všech stupňů.

Cech kamnářů České republiky

V roce 1995 se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto krásného řemesla.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky vznikl v roce 1995 na základě dobrovolného sdružení právnických a fyzických osob podnikajících v oborech klempíř, pokrývač a tesař.

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky

Cech malířů a lakýrníků ČR zahájil svou novodobou činnost dne 15. 2. 2003, kdy proběhla I. valná hromada, na které byly přijaty Stanovy cechu, a byla zvolena cechovní rada. Kořeny cechovní činnosti sahají až do období vlády Karla IV., …

Cech obkladačů České republiky

Cech obkladačů ČR vznikl 4. března 1996 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru. Do dnešní doby se nám podařilo vytvořit základnu kvalitních a ověřených …

Cech podlahářů České republiky

Cech podlahářů ČR je profesní spolek firem působících v podlahářském oboru. Naším posláním je propagace podlahářského řemesla, obnovení stavovské cti, prosazování a hájení podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů členů a …

Cech suché výstavby České republiky

Cech suché výstavby České republiky je profesní sdružení výrobců, prodejců, středních odborných škol a montážních firem i řemeslníků systémů a konstrukcí suché výstavby. Byl založen v roce 1996 původně jako Cech sádrokartonářů ČR. V …

České umění skla

České umění skla je platformou českého sklářského a bižuterního průmyslu. Firmy, svazy, školy a instituce, které se na základě této platformy spojily, chtějí hledat řešení společných problémů, a podporovat tak sklářské odvětví v …

Český svaz pivovarů a sladoven

Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy byly na …

Český svaz zpracovatelů masa

Český svaz zpracovatelů masa je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků.

Elektrotechnický svaz český

Elektrotechnický svaz český (ESČ) je nezávislou právnickou osobou, která sdružuje právnické a fyzické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí – elektromontéry, revizní techniky, …

Kovářské společenstvo

Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo (Kovářské společenstvo) již od roku 2002 zastupuje profesní zájmy kovářů, zámečníků a podkovářů České republiky.

Ovocnářská unie České republiky

Ovocnářská unie České republiky je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů všech typů podnikatelských subjektů. Sdružuje na 600 členů s produkční plochou 11 500 hektarů intenzivních sadů a ovocných školek.

Rybářské sdružení České republiky

Specifika chovu ryb charakterizovaná odlišnými postupy ve srovnání s klasickým zemědělstvím, včetně živočišné výroby, si vyžádala ustavení vlastního profesního sdružení už po vzniku Československé republiky v roce 1918.

Společenstvo kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. Účelem a smyslem této organizace je vzdělávání, ochrana a …

Svaz kameníků a kamenosochařů ČR

První zmínka organizace kameníků v Čechách, tedy cechu, pochází z doby Karla IV. ze 14. století. Z dochované historie je například kamenický cech, který byl založen v roce 1883 v Podhorním Újezdě v pískovcové oblasti Hořicka. Zachoval …

Svaz květinářů a floristů ČR

Svaz květinářů a floristů ČR jako profesní svaz sdružuje přední pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a pomocným materiálem, odborné zahradnické školy, výzkumný ústav, botanickou zahradu a ostatní zájemce o tuto …

Svaz pekařů a cukrářů v České republice

Svaz pekařů a cukrářů v České republice je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy a podporuje činnost firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru. V současné době sdružuje 125 členů - pekáren a cukráren, …

Svaz vinařů České republiky

Svaz vinařů České republiky (dříve Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) byl založen 24. 6. 1993 ve Velkých Bílovicích zaregistrováním stanov a 7. září 1993 se ve Velkých Bílovicích uskutečnila valná hromada. SV ČR hájí zájmy …

Zelinářská unie Čech a Moravy

Zelinářská unie Čech a Moravy je dobrovolný profesní spolek pěstitelů polní a rychlené zeleniny s celostátní působností, zapsaný od 1.1. 2014. Unie spolupracuje se státní správou, hájí zájmy pěstitelů zeleniny a poskytujeme jim …