Cech kamnářů České republiky

O cechu

V roce 1995 se podařilo dát dohromady několik kamnářských nadšenců, kteří se snažili do té doby individuálně o znovuvzkříšení tohoto krásného řemesla. První schůzka se uskutečnila ve výzkumném ústavu keramiky v Horní Bříze u Plzně 20. 8. 1995, další pokus v Letovicích v říjnu 1995 a celé toto úsilí bylo završeno ustavující schůzí “kamnářů” začátkem listopadu 1995 v Praze. Od té doby nastal dynamický rozvoj profese kamnář v celém spektru činností.
Cech má nyní více než 150 členů a noví stále přibývají. V roce 1996 se po Xleté přestávce podařilo obnovit tuzemské učňovské školství v oboru “kamnář” a tak se tomu děje i dnes díky nově příchozím rekvalifikantům a učňům.

webové stránky: http://www.cechkamnaru.cz/