Aktivity

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) skrze projekt Fandíme řemeslu podporuje řemesla a řemeslníky v České republice sdružené v ceších a spolcích.

Na jedné straně propaguje řemeslníky a cechy, zúčastňuje se akcí pořádaných cechy či řemeslnými školami a pomáhá těmto institucím v případných právních problémech, na straně druhé komunikuje potřeby této specifické skupiny lidí na vládě a dalších relevantních aktérech, kteří určují ekonomiku země.

Jako příkladné úspěchy můžeme uvést propagaci řemesel, která se rozběhla v roce 2016 v hlavních českých médiích, ať už šlo o Toulky za cechy a řemesly na České televizi nebo o seriál přibližující různá řemesla, který vycházel v přílohách MF Dnes.

Každoročně také díky našim komerčním partnerům finančně podporujeme vybrané řemeslné akce v rámci Ocenění za řemeslný počin roku. Vedle toho jsme ve spojení s různými soutěžemi (např. SÚSO), školami (např. Jarov, Akademie řemesel, SOU Bosonohy a další) či dalšími zajímavými projekty (např. Kutil Junior)

Mezi naše plány do budoucna patří zcela jistě uzákonění Mistrovské zkoušky jakožto prostředku pro certifikaci kvality u řemeslníků, úprava živnostenského zákona tak, aby živnostníkům vycházel více vstříc, podporu a propagaci řemesla jako životní a podnikatelské dráhy pro nastupující generace, zvyšování povědomí o Řemesle 4.0 jakožto nedílné součásti řemeslné činnosti pro následující desetiletí.