Zdroj: AMSP ČR

2020: Rok malého podnikání

Hlavním projektem Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pro rok 2020 je Rok malého podnikání. „Jedním z našich úkolů je zajistit dlouhodobou podporu pro stabilitu a další růst takových firem, protože jejich rozvoj je klíčový pro budoucí vývoj české ekonomiky, a to jak z pohledu HDP, tak zaměstnanosti,“ říká Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

Eva Svobodová se vyjádřila v souvislosti s prezentací loňských výsledků Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Ta v roce 2019 poskytla podnikatelům podporu ve formě záruk a zvýhodněných úvěrů v objemu 16,2 mld. Kč a pomohla jim na území ČR profinancovat téměř 6 200 projektů. To je nejvíc za dobu existence banky.

„ČMZRB je v tomto ohledu pro nás ideálním partnerem a je dobrým znamením, že její produkty využívají právě drobní podnikatelé a malé firmy v takovém rozsahu,“ uvedla Svobodová.

Vzhledem k tomu, že ČMZRB poskytuje podporu podnikatelům ve spolupráci s komerčním sektorem, hodnota podpořených projektů přesáhla 26 mld. Kč.

ČMZRB vykazuje nárůst poskytované podpory podnikatelům dlouhodobě, rekordní objem z roku 2018 byl loni překonán o 30 %. Důvodů, proč se tak děje, je několik. „Úkolem naší banky je působit proticyklicky, což znamená, že klíčovou úlohu by měla sehrávat právě v době, kdy dochází k ochlazování růstu ekonomiky. A navzdory tomu, jaká je situace na trhu, podnikatelé potřebují inovovat svoje výrobní procesy, aby posílili svou konkurenceschopnost. Pokud tedy mají možnost pro svůj růst využít zvýhodněné financování a usnadnit tak cestu svého rozvoje, tak ho využijí. Navíc v loňském roce jsme díky novým programům, jako je INFIN, Záruka ZRS, S-podnik a Expanze-záruky, rozšířili nabídku podpory a tím i škálu podnikatelů, kteří ji mohou využít,“ vysvětlil Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Podnikatelé nejčastěji využili zvýhodněné financování od ČMZRB k pořízení nové technologie, která jim umožňuje inovovat výrobní proces a zvýšit svou konkurenceschopnost, a dále k profinancování zásob. „Řada firem vzhledem k oboru, v němž působí, se dlouhodobě potýká s tím, že jim materiál či zboží na skladě váže finanční prostředky. Naše záruky jim pak pomáhají získat provozní úvěr a vylepší tak jejich cash flow,“ doplnil Jirásek.

Realizátor projektu: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Oficiální zahájení projektu: 1. 1. 2020
Cílová skupina: OSVČ, MSP a spolky
Generální partneři projektu: Komerční banka, Škoda Auto
Partneři projektu: Google, IPSOS, Facebook, Siemens, Mastercard
Univerzitní podporovatelé: Univerzitní platforma AMSP ČR
Harmonogram všech aktivit bude postupně zveřejňován.

Petr Kotek