Patroni sv. Anežka sv. Matěj otevřeli čtyřicítce nových řemeslníků dveře do nové životní etapy

V úterý 25. 6. 2019 od 10:00 byli v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně už pošesté do
stavu tovaryšského pasováni absolventi učňovských oborů kominík a čalouník a letos nově i oboru
mechanik plynových zařízení.

http://www.fandimeremeslu.cz/wp-content/uploads/2019/07/Noví-tovaryši-nadějí-českéhostavebnictví.pdf