Polytechnický kroužek s 3D tiskárnami

V Golčově Jeníkově se daří něco, co nemá obdobu na celé Vysočině. Pro žáky a studenty z města a okolí vybavil před čtyřmi lety Nadační fond v Jeníkově učebnu s dílnou, kde mimo jiných technických aktivit mají několik 3D tiskáren. Žáci a studenti si zde mohou navrhovat v CAD/CAM programech různé předměty a pak si je následně vytisknout.
„Z vlastní několikaleté zkušenosti z naší dílny vím, že seznamování s aditivním tiskem je velmi obtížné. Naši žáci a studenti si s tím však dokázali poradit a od tisku jednoduchých dílků si nyní dokážou naskenovat objekt, nebo si stáhnout předlohu z webu a vyrobit třeba i jeho vylepšenou kopii. Tisk propracovaných figurek na přání nebo drobných dílů již pro ně nepředstavuje velkou výzvu. Někteří žáci se přitom teprve chystají na přijímačky na střední technické školy. Naší práci podporuje město Golčův Jeníkov, odb. školství KV, AMSP ČR, místní firmy a další neziskové organizace. Zúčastňujeme se různých akcí v kraji /Technické fórum, Veletrh Fortel, v Alternátoru v Třebíči, dny řemesel v HB/, prezentovali jsme se i mimo Kraj Vysočina. V naší dílně jsme už uvítali několik skupin žáků z okolních škol“ říká vedoucí kroužku Mgr. Petr Kotting.
3D tisk je zatím na začátku svého vývoje, ale brzo se stane technologickým oborem, který změní od základu současnou hromadnou výrobu, tak jak ji zatím známe. Nebude už dál potřeba stavět další a další obří továrny a s tím související další centrální infrastrukturu. Výroba se bude vracet zpět do malých měst.

Rok rodinného podnikání 2018 láme první rekordy

 
 
 
Lednový ZPRAVODAJ ROKU RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018

Jan Rázek, truhlář 3. ročníku z liberecké Školy Kateřinky, se stal mezinárodním mistrem Polska

 

Na mezinárodním Mistrovství Polska parketářů-juniorů, které se konalo v prvních únorových dnech v Poznani, zvítězil po krátkém parketářském zácviku Jan Rázek, učeň 3. ročníku oboru Truhlář z SOU nábytkářského a SOŠ liberecké Školy Kateřinky. V soutěži profesionálních parketářů do 25 let z Polska, Běloruska, Ukrajiny, Ruska a Čech bylo jeho dílo vyhodnoceno porotou jako nelepší.

Automaticky tak získal nominaci na XII. Mistrovství Evropy parketářů – juniorů, které se bude konat letos v květnu v běloruském Minsku.

„Mezinárodní mistrovství Polska byla skutečně prestižní a vyrovnaná soutěž.“ říká Jan Rázek „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl vyhrát. Po vyhlášení výsledků to byl pro mne šok, který hned vystřídala radost a nesmírné štěstí“ dodává s úsměvem Rázek.

„Od roku 2004, kdy jsme se jako parketáři začali zúčastňovat mezinárodních soutěží, jsme poprvé získali nejvyšší ocenění. Je to pro nás všechny obrovský úspěch. Uznání patří nejen vítězi Honzovi Rázkovi a jeho učitelům z liberecké školy, ale též celému realizačnímu týmu, bez jehož pomoci by se nepodařilo dosáhnout takového úspěchu,“ říká místopředseda Cechu parketářů Ing. Jiří Dvořák, který organizačně účast české výpravy zajišťoval.

 

SKM_C25818020916190

Cechy získávají za podpory AMSP ČR trvalou pozici ve vládních jednáních

Role cechů ve společnosti se zvyšuje. Udržují profesní vztah k oboru, iniciují odvětvové legislativní změny, prosazují kvalitu a garanci odborné práce, proškolují profesní odborníky v nových trendech a připravují pracovníky na mistrovské zkoušky. Díky cechům se udržuje příslušnost k původním výrobkům, postupům i tradicím.  K tomu intenzivně přispívá i AMSP ČR, která je dnes jejich největším zastřešujícím podporovatelem. Continue reading „Cechy získávají za podpory AMSP ČR trvalou pozici ve vládních jednáních“

Strojaři na vzestupu, zednické a truhlářské profese se propadají

Praha, 9. 2. 2018. Meziroční pokles absolventů učňovských oborů se zastavuje, po deseti letech poklesu se již třetím rokem drží jejich počet na stejné úrovni. Oživuje strojírenství, elektro obory a potravinářství. Pokles ale pokračuje ve stavebních profesích a své dno stále hledají nábytkářské obory. Průměrná nezaměstnanost absolventů profesních oborů je 9,4) %, hůře si práci shánějí mladí pokrývači, klempíři nebo malíři, naopak prakticky každý nástrojař, elektromechanik nebo obráběč kovů okamžitě najde práci. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předkládá aktuální analýzu řemesel. Continue reading „Strojaři na vzestupu, zednické a truhlářské profese se propadají“

3D tisk pro školáky a nejen to

Nadační fond Aktivni ženy z Golčova Jeníkova se může pochlubit významným úspěchem. Podařilo se mu totiž sehnat 3D tiskárnu, kterou budou používat, a již používají, žáci základních škol. Od toho si, slovy pana Kottinga, mluvčího fondu, slibují větší propojení zájmu o techniku a tvůrčí činnosti a také zvýšení zájmu a připravenosti žáků na studium technických oborů včetně řemesel. Nadační fond Aktivní ženy aktivity pro žáky tímto technickým směrem vyvíjí již dlouhodobě, což dokládá např. účast na účast na soutěži Stavíme z Merkuru. Všechny tyto technické aktivity se soustředi do tzv. Technického kroužku SEDMIČKA.

http://www.nfaktivnizeny.cz/

AMSP ČR zahajuje přelomové tažení na podporu rodinných firem

Rodinné podniky, farmy a živnosti zažijí nejvýznamnější sezónu v naší novodobé historii. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zahajuje Rok rodinného podnikání 2018, který by měl být milníkem pro vnímání rodinného byznysu napříč všemi podnikatelskými segmenty. Continue reading „AMSP ČR zahajuje přelomové tažení na podporu rodinných firem“

AMSP ČR aktualizuje změny pro podnikatele v roce 2018

Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) připravila na sklonku minulého roku s předstihem seznam 25 hlavních změn, na které se musí podnikatelé v roce 2018 připravit. Vzhledem k tomu, že mezitím došlo k některým legislativním úpravám a rozhodnutím, připravili jsme aktualizovanou verzi, která nově zahrnuje např. všechny změny v EET nebo upřesňuje nezbytné údaje o majitelích právnických osob, spojených s povinností zanést je do evidence rejstříkového soudu. AMSP ČR rovněž rozšiřuje legislativní tým, který se zaměří na koordinaci připomínkování a návrhů všech změn, které dopadají na malé a střední podnikatele a živnostníky. Současně posilujeme komunikaci s více jak šedesáti podnikatelskými svazy, cechy a profesními spolky, které jsou aktivní na pracovních platformách v kolektivním členství AMSP ČR a do legislativního procesu zapojujeme i jednotlivé podnikatele, zapojených do šesti pracovních výborů (export, inovace, dotace, financování, daně a vzdělávání) a devíti podnikatelských segmentů AMSP ČR zahrnujících všechny hlavní skupiny malých a středních firem a živnostníků (Rodinná firma, Fandíme řemeslu, Young Business, Moje restaurace, Malý obchod, Silver Business, Podnikavá žena, …a teď česky a podnikatelé na venkově).

Seznam 25 hlavních změn ke stažení zde:
Změny pro podnikatele 2018

25 hlavních změn pro podnikatele v roce 2018

Praha, 28. 11. 2017. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje balíček nejdůležitějších legislativních změn, se kterými musí podnikatelé od roku 2018 počítat. Letošní výčet shrnula AMSP ČR do dvaceti pěti opatření s pozitivním, negativním nebo neutrálním dopadem na malé a střední firmy. Nejlépe vnímají podnikatelé rozšíření odpočtů na dítě a manželku u OSVČ a rozšíření státních záruk. Nespokojeni jsou malí a střední podnikatelé s novým režimem na ochranu osobních údajů GDPR a snížením hranice příjmů pro výdajové paušály u živnostníků. Continue reading „25 hlavních změn pro podnikatele v roce 2018“