NOVÉ MULTIFUKČNÍ PROSTORY PRO ODBORNÝ VÝCVIK STAVEBNÍCH ŘEMESEL

Vzhledem k potřebě a zkvalitnění odborného výcviku žáků stavebních oborů vzdělání zedník, klempíř, pokrývač, tesař a kominík v segmentu modulových zdících systémů a dřevodomků vznikla myšlenka vybudování Multifunkčního prostoru pro odborný výcvik (Polygon).

Dne 9. 4. 2019 v 9:30 hodin se tato myšlenka stala skutečností. V areálu Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvkové organizace, Pražská 636/38b, bylo slavnostně otevřeno nové, velmi moderní výukové centrum s názvem Multifunkční prostor pro odborný výcvik na výuku modulových zdících systémů. U příležitosti slavnostního otevření Multifunkčního prostoru se v jeho prostorách konal ve dnech 9. – 10. 4. 2019
IX. ročník soutěže „Obkladačské naděje 2019“, kterou vyhlásil Cech obkladačů ČR.

Výstavba byla realizována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 33. Výzva – Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) – SC 2.4.

Jihomoravské firmy se na trhu práce stále více přetahují o schopné řemeslníky. Je jich i vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti nedostatek a platy mají často vyšší než je tomu u vysokoškoláků. Podle Regionální hospodářské komory Brno jsou v Jihomoravském kraji nejčastěji poptávanými stavebními řemesly instalatér, zedník, tesař, klempíř nebo pokrývač. Závažným nedostatkem ve zvyšování zájmů o řemeslné a umělecké obory je nedostatečná informovanost, co vlastně tyto obory v současné vývojové etapě představují.
Ze strany firem jsou řemeslníkům nabízeny v některých případech i mzdy přes 40 000 korun měsíčně. Řemeslo je dnes zlatým dolem, jako tomu bylo kdysi, a má často větší perspektivu než některé obory, které se vyučují na vysoké škole. Zájem o řemeslníky je znatelný napříč řadou odvětví. Učňovské obory přitom žákům nabízejí možnost jednoduchého přivýdělku i během studia.

Projekt je reakcí na konzultace s potenciálními zaměstnavateli budoucích absolventů a jejich požadavky na výuku odpovídající novým trendům v současné praxi ve stavebnictví a na potřebu kde by bylo možné realizovat v tempu a odpovídající potřebě výuky stavby z těchto modulových systémů v průběhu celého školního roku. V rámci platformy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví se také nastavuje spolupráce s ostatními školami v Jihomoravském kraji, které vyučují tyto učební obory, což reprezentuje celkem 995 žáků. K nim je ještě nutné přidat žáky maturitního oboru stavebnictví a stavební provoz, kterých je v JMK celkem 760. V objektu centra je také umístěna učebna rukodělné dílny, která umožní uměleckořemeslné zpracování dřeva a přípravu dílčích konstrukčních prvků navazujícím oborům vzdělání jako jsou truhlář, řezbář a čalouník.

Realizace této stavby znamená jedinečnost v rámci „Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví Jihomoravského kraje“.
Výstupem projektu je zajištění klíčových kompetencí v technických a řemeslných oborech a zvýšení kvality vzdělávání s následným efektivním uplatněním na trhu práce.

Řemesla zažívají svůj velký comeback. Už dávno neplatí, že jde o těžkou a špatně placenou práci pro ty méně nadané žáky. V dnešní době je dobrý řemeslník vyvažován zlatem, ať už se jedná o zedníka, truhláře, tesaře, instalatéra nebo jiného stavebního řemeslníka. Výukové a pracovní dílny jsou v současnosti již moderně zařízené, využívají moderní technologie a mají čisté prostředí, tak jako tomu je v nově otevřeném Multifunkčním prostoru pro odborný výcvik, ve SŠSŘ Brno – Bosonohy.

Máme za to, že otevření tohoto multifunkčního prostoru je jedna z významných událostí v oblasti středního odborného školství v Jihomoravském kraji.

Brno – Bosonohy 09. 04. 2019

 

Mgr. Knapil Miloslav

zástupce ředitele SŠSŘ Brno – Bosonohy

Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly
Otevření mukifunkční haly

Čeští skláři nespí!

Představitelé Českého umění skla – českého sklářského klastru se v nedávné době setkali s ministrem kultury, aby projednali podporu státu ohledně dvou zásadních projektů, které čeští skláři chystají. Prvním je výstava Legenda o českém skle, která by měla být inspirována stejnojmennou knihou Antonína Langhamera. Druhým projektem je pak ambiciózní plán založení muzea věnovaného české sklářské tradici. Oba tyto projekty ministr podpořil a dokonce nabídl prostory pro muzeum.

Mistři všedních dnů v Brně

Říkáte si možná, co je to za zvláštní nadpis článku. „Mistři všedních dnů“ se jmenuje národní kolo soutěží odborných dovedností, které se letos uskutečnilo na přelomu února a března v Brně v prostorách tamního výstaviště.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst níže, stejně tak, jako se podívat na fotografie z této mimořádné události.

Tisková zpráva – MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ 2019

I květiny jsou řemeslo

Rádi bychom Vám zde čas od času představili nějakého šikovného řemeslníka. Začínáme dnes člověkem, který provozuje řemeslo, které si možná ne každý představí na prvním místě. Jde o floristu Lukáše Tvrdého.

Lukáš Tvrdý, florista, floral designer, zakladatel a majitel značek LUKEE a LUKA:SH.

Nádherná příroda bývalých Sudet, kontrastující se zapomenutými místy, starými opuštěnými domy a továrními halami, v něm od dětství formovala vyhraněné estetické cítění, které se promítá do jeho tvorby. Severní Čechy, jeho rodný kraj, se staly inspirací, z níž čerpá své jedinečné nápady. Od roku 2005 vytváří křehké scenérie a přirozená aranžmá, ze kterých vyzařuje jeho obliba k přírodním materiálům, mimořádná fantazie a dokonalé řemeslné zpracování. To vše dělá z květinových dílen a obchodů květinami LUKA:SH v Praze a LUKEE ve Frýdlantu místa, která přitahují milovníky květin, umění a designu.
Narozen: 12.08.1984 ve Frýdlantu
Vzdělání: Střední Lesnická škola Šluknov, obor Ochrana přírody a prostředí
Otevření prvního studia: 03.2005 ve Frýdlantu
Floristická praxe 2003 – 2004 floristická studia v Jablonci nad Nisou
2005 – 2013 Vlastní floristické studio Origamell
2014 – 2016 floristické ateliéry v Praze
2017 – otevření květinové dílny a obchodu květinami ve Frýdlantu
2018 – otevření květinové dílny a obchodu květinami v Praze na Vinohradech

Zavedení technického předmětu na ZŠ se blíží!

Premiér Andrej Babiš právě nyní v Lichtenštejnskem paláci potvrdil ranní dohodu s ministrem MŠMT R. Plagou o zavedení předmětu Technika do povinných předmětů na Základních školách a také ukotvení Mistrovské zkoušky do české legislativy. Ranní jednání premiéra s vybranými členy vlády a předsedou AMSP ČR K. Havlíčkem navazuje na závěry Řemeslné rady s premiérem Babišem dne 8. 2. 2019 organizované Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR za účasti 30 řemeslných cechů.

Konec zedníků v Čechách

Praha, 8. ledna 2019. Stavebním profesím zvoní hrana. Počet absolventů zednických nebo například malířských oborů se dostává na kritickou hranici. Zatímco ještě v roce 2005 se u nás vyučilo 705 zedníků, minulý rok už jich bylo jen 253. Podobně jsou na tom i truhlářské profese, kde je za posledních třináct let úbytek 70 % absolventů.  Naopak, na lepší časy se blýská ve strojírenských a elektrikářských odvětvích. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila u příležitosti veletrhu Řemeslo Praha výroční Analýzu řemeslných oborů. Continue reading „Konec zedníků v Čechách“

Premiér se zúčastnil zasedání Řemeslné rady

8.2.2018, Praha. Řemeslná rada, tvořená vrcholovým představiteli téměř třiceti hlavních cechů zasedala dnes za účasti předsedy vlády na pražském výstavišti v Letňanech, a to u příležitosti veletrhu Řemeslo Praha. Rada, kterou koordinuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, projednala stav zavádění předmětu praktické výuky do základních škol, duální vzdělávání, mistrovskou zkoušku a vládní živnostenský balíček.

Prvním bodem byla diskuse nad zaváděním předmětu praktické výuky v kombinaci s novými technologiemi,  který má velkou šanci být zařazen na 2.stupeň základních škol. Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu uvedl: „Předmět Technika je kompletně připraven, měl by být součástí studijní oblasti Člověk a technika. V tuto chvíli se projednává jeho ukotvení jako povinného předmětu, a to v rámci revize vzdělávacích programů. Nejedná se o klasické dílny, ale moderně pojatý polytechnický předmět, který v sobě zahrnuje manuální dovednosti spojené s moderními technologiemi. “ Autor předmětu Jiří Dostál z Univerzity Palackého na Radě představil koncepci a pojetí celého předmětu.

Dalším bodem diskuse hlavních osobností tuzemského řemesla byl systém mistrovských zkoušek. Viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer a výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Pavel Žatečka uvedli, že v rámci projektu „Mistrovská zkouška-systém“, který realizuje Národní ústav vzdělávání, je momentálně vytvářeno cca 30 mistrovských kvalifikací, vč. zadání k mistrovské zkoušce. Zároveň byla do projektu začleněna pilotáž, avšak v minimálním rozsahu 60 účastníků, přičemž zájemců je cca 300. Řemeslné cechy apelovaly na urychlené předložení novely zákona č. 179/2006 Sb. ukotvující mistrovskou zkoušku, a to v 1. čtvrtletí 2019, neboť v současné době nejsou legislativou nastaveny základní právní principy, které by definovaly obsah a pravidla mistrovské zkoušky.

Důležitým bodem jednání Řemeslné rady byl stav přípravy vzdělávání s duálními prvky. Předseda AMSP ČR Karel Havlíček uvedl, že vzniká koncept dlouho požadovaného propojení středních odborných škol a podniků, a to za účasti Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, ministerstev a krajů. V novém modelu je definována role krajů, vlády, asociací a odborných škol, připravuje se i zapojení malých podniků a živnostníků.  Karel Havlíček k tomu dodává: „Hlavním garantem duálního vzdělávání musí být vláda, ale klíčovou roli sehrávají kraje, neboť struktura průmyslu je v regionech rozdílná. Celý systém se musí řídit z úrovně vlády, ale v každém kraji bude vznikat jiná infrastruktura vzdělávání s duálními prvky, a to musí být v gesci krajů.“

Předseda vlády Andrej Babiš shrnul: „Vzhledem k tomu, že je třeba v rámci zavádění mistrovských zkoušek a přípravy vzdělávání s duálními prvky určit jasné kompetence a úkoly jednotlivých ministerstev, svolal jsem na 18.2. 2019 mimořádné jednání za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, ministryně průmyslu a obchodu, ministra zemědělství, zástupce krajů a podnikatelů, kde stanovíme konkrétní cíle a odpovědnosti.“

Dále Řemeslná rada diskutovala nová legislativních opatření. Premiér při té příležitosti představil návrh vlády, že od příštího roku se pro nejmenší živnostníky s příjmy do milionu korun ročně zavede jeden dobrovolný paušální odvod za sociální, zdravotní a daně z příjmu, což zásadně zjednoduší administrativu, podnikatelé ušetří čas spojený s výpočtem daní, daňovými přiznáními, účetnictvím a kontrolami finančního úřadu. Dále uvedl, že se pracuje na tom, že živnostník najde všechny informace potřebné k podnikání na jednom elektronickém místě. Do nového stavebního zákona, který je připraven, se dává i to, že dokumenty pro stavební povolení bude pro podnikatele zajišťovat úředník. Dále se připravuje opatření, že se sníží množství kontrol pro živnostníka ze strany státu na maximálně pět ročně.  Současně se zvyšuje limit na výdajové paušály pro živnostníky na 2 mil. korun ročně a během několika dní jde do vlády materiál, kde se schvaluje ukotvení rodinného podnikání. Dalším krokem bude příprava nových produktů pro živnostníky v rámci nabídky Českomoravské záruční a rozvojové banky.

             

          

Všechny fotografie naleznete ZDE.

V Albrechticích nad Orlicí založili Technologický klub

Pro děti z Týniště nad Orlicí a okolí je určen od loňského roku nově vybudovaný technologický klub. Děti zde pracují na nových a zábavných projektech z oblastí např. robotiky, programování, grafické designu či např. práce na CNC. Klub se zaměřuje jak na pochopení moderních technologií, tak na kreativitu včetně propojování různých těchto technologií. Klub disponuje vybavenou dílnou a svým zaměřením přesahuje obsah obvyklých kroužků. Tento klub již ve svém rozjezdu získal ocenění Vizionář 2018.

Více na webu:  https://www.tekacko.cz

nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/tekacko

Týdeník Euro: Absolventi učilišť si stěžují na nízkou kvalitu praxe během studia, uvádí průzkum AMSP ČR

České firmy se dnes perou o řemeslníky, kterých je akutní nedostatek. Některé profese se skutečně platí zlatem, často slýchané srovnání s platy manažerů však platí jen zcela výjimečně.

Celý článek naleznete zde:
https://www.euro.cz/byznys/plat-jako-manazer-k-zlatemu-veku-maji-remeslnici-stale-daleko-1426197