Pasování kominických a čalounických tovaryšů

30. 6. 2017 proběhlo v krásné aule Konventu milosrdných bratří v Brně pasování nových tovaryšů z oborů kominík a čalouník. Přes dvacet nových kominíků a deset nových čalouníků ukončilo tak svá studia na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy. AMSP ČR u toho nechyběla a vyjádřila tovaryšům přání budoucích úspěchu ať už jako zaměstnanců či jako zaměstnavatelů.

pasování

Více informací zde: http://www.drevmag.com/index.php/cz/informacni-servis/6703-v-brne-pasovali-deset-novych-calouniku-na-tovaryse