Sklářské dny

V rámci festivalu Zlín Design Week 2017 proběhla akce s názvem Sklářské dny. Tato akce úspěšně prezentovala kvalitní sklářský design a novinky v oboru. . Vystavené byly unikátní svítidla firmy Brokis, velkoformátové fotografie a AV prezentace od Glass servisu a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Laboratoří anorganických materiálů spolu s fotografickou reprodukcí na plochém skle od firmy GDS Technology, kde byla použita kombinace technologií pískování a barvení skla. Záměrem bylo také pozitivně komunikovat sklářský obor pro média a to převážně média regionální. Na setkání vystavovatelů 26.3. přišli i zástupci ze Zlínského kraje, kteří otiskli zprávu na svém webu a sociálních sítích.

Další informace:
WEB Kraje
WEB události
Facebook

Cena Via Bona

V letošním roce proběhne jubilejní 20.ročník udílení filantropických cen Via Bona ve které můžete hlasovat i Vy, a to na stránkách https://cenaviabona.cz/ Tato cena se snaží odměňovat ty, kteří jinak nezištně pomáhají svými penězi, časem a zdroji jiným, kteří to potřebují. Hlasování probíhá pouze do 14. 5. 2017, proto se svým hlasem neotálejte. Vyhlášení cen proběhne 23. 5. 2017.

více informací:
web
facebook

Program EXPANZE – finanční nástroje pro malé a střední podnikatele startují 1. června 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily výzvu programu Expanze. Malí a střední podnikatelé budou moci o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků žádat u ČMZRB od 1. června 2017. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK) bude na jejich podporu vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity na území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Program Expanze připravilo MPO ve spolupráci s ČMZRB v rámci OP PIK a jedná se tak vůbec o první program podpory v aktuálním programovacím období, který bude realizován pouze formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude jednat o bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.

Podpora je určena malých a středním podnikatelům, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu).

Podnikatelé ze státem podporovaných oblastí (okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí podpory a musí tvořit alespoň 20 % způsobilých výdajů. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. Mezi státem podporované regiony patří např.: Bruntál, Opava, Jeseník, Šumperk, Karviná, Olomouc, Hodonín, Břeclav, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Most, Karlovy Vary, Sokolov, Louny, Kutná Hora, Nymburk, Kladno, Příbram, Mělník, Tábor, Český Krumlov.

Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky od 1. června 2017. Žádosti se přijímají kontinuálně až do konce března roku 2019.

Výzvu se všemi podrobnosti naleznete zde, seznam obchodních míst ČMZRB zde.

Hrozí ohrožení výuky odborných předmětů a odborného výcviku?

Je všeobecně známo, že za posledních 20 – 30let se svět, díky moderním technologiím, podstatně změnil. Například internet přinesl spoustu informací a možností, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Bohužel ne všechny změny jsou jen pozitivní. Zažité pravdy přestávají platit. Známé – zlaté české ručičky, jsou toho příkladem.Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslníky je věc velmi náročná, někdy i zhola nemožná. Mnoho kdysi běžných řemesel získalo spíše okrajový význam. Společně s vyučenými řemeslníky rapidně klesá i počet učitelů odborného výcviku. Dříve běžná praxe – vyučení – maturita – pedagogické vzdělání na vysoké škole – je nyní jev spíše výjimečný. PROČ? Minimální finanční a společenské ohodnocení.

Pedagogické sbory obecně stárnou a během několika let může nastat katastrofický nedostatek učitelů odborných předmětů na technicky zaměřených středních školách a učitelů odborného výcviku na SOU. Sbory by se měly plynule obměňovat, ale to se neděje a pravděpodobně dít již nebude. Personální zabezpečení je plně v kompetenci ředitelů středních škol. A ti jen těžko mohou konkurovat platovým nabídkám firem. Dalším problémem je, že ředitelé vlastně ani nemají z čeho vybírat. Dříve na řemesla chodili i žáci s vyznamenáním. Někteří nezůstali jen u výučního listu, udělali si maturitu, popř. i vysokou školu. Vyrostli z nich odborníci, kteří rozumí svému oboru, jsou z nich majitelé firem. Nebo někteří z nich právě zůstali ve školství a své znalosti předávají dál. Současné složení učňovské mládeže dokazuje, že prestiž našich řemeslníků klesá. Na řemesla se hlásí především děti se špatnými školními výsledky, propadající, s výchovnými problémy. Učňovské školy pak čeká, místo vzdělávání odborníků, nelehký úkol – vzdělat nevzdělatelné. A vybrat z nich potencionální a kvalitní pedagogy, je téměř nemožné. 20let víme, že klesá zájem o řemesla. Preferujeme vzdělanost, kdo nemá minimálně maturitu, jakoby nebyl. Vysokou školu studují jedinci, kteří na akademické vzdělání nemají schopnosti. Školy chrlí manažerské „odborníky“ bez možnosti uplatnění na trhu práce.

20let zapomínáme, že i řemeslné obory patří ke vzdělanosti. Uměle potlačujeme prestiž mistrů svého řemesla. Místo podpory učňovského školství, nakupujeme levné pracovní síly ze zahraničí. S nedostatkem žáků, narůstá i nedostatek odborných učitelů. Když nebudou učitelé, nebudou žáci. Když nebudou žáci, nebudou řemeslníci. O zlatých českých ručičkách se budoucí generace dozví jen v dějepise.

Toto skutečně chceme?
Brno – Bosonohy 4. 5. 2017
Ing. Josef H y p r
ředitel SŠSŘ Brno – Bosonohy

Program EXPANZE – finanční nástroje pro malé a střední podnikatele startují 1. června 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zveřejnily výzvu programu Expanze. Malí a střední podnikatelé budou moci o bezúročné úvěry a finanční příspěvky na úhradu úroků žádat u ČMZRB od 1. června 2017. V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OP PIK) bude na jejich podporu vyčleněno celkově 8,8 mld. korun.

Cílem programu Expanze je usnadnit malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů pro zahájení a další rozvoj jejich podnikání a zvyšování podnikatelské aktivity na území celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy.

Program Expanze připravilo MPO ve spolupráci s ČMZRB v rámci OP PIK a jedná se tak vůbec o první program podpory v aktuálním programovacím období, který bude realizován pouze formou finančních nástrojů. Konkrétně se bude jednat o bezúročné úvěry, které budou malým a středním podnikatelům poskytnuty na jejich projekty až do výše 45 % způsobilých výdajů, to znamená úvěry v rozmezí 2 – 45 milionů korun. Budou mít až 7letou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku.

Podpora je určena malých a středním podnikatelům, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel, vodohospodářství a zpracování odpadů, výzkumu a vývoje, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní podpůrné činnosti a ostatní činnosti (tj. např. opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu).

Podnikatelé ze státem podporovaných oblastí (okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti) navíc budou moci získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčního úvěru, jež je nedílnou součástí podpory a musí tvořit alespoň 20 % způsobilých výdajů. Výše finančního příspěvku bude činit 7 % komerčního úvěru, max. 700 000 Kč. Mezi státem podporované regiony patří např.: Bruntál, Opava, Jeseník, Šumperk, Karviná, Olomouc, Hodonín, Břeclav, Liberec, Děčín, Ústí nad Labem, Most, Karlovy Vary, Sokolov, Louny, Kutná Hora, Nymburk, Kladno, Příbram, Mělník, Tábor, Český Krumlov.

Žádosti o tuto formu podpory přijímají všechny pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky od 1. června 2017. Žádosti se přijímají kontinuálně až do konce března roku 2019.

Výzvu se všemi podrobnosti naleznete zde, seznam obchodních míst ČMZRB zde.