Portál Mistři řemesel nabízí již 32 tisíc prověřených dodavatelů

Hlavní řemeslný vyhledávač, který připravila AMSP ČR společně s profesními spolky na platformě Mediatelu www.mistriremesel.cz již nabízí zdarma více jak 32 tisíc prověřených řemeslníků z celé ČR. AMSP ČR nabízí pouze profesní odborníky, kteří splňují kvalifikační kritéria a ti nejlepší z nich ještě získávají garanci příslušného řemeslného cechu. Každý zákazník má tak zajištěnou odbornou službu i případnou reklamaci. Vyhledávat je možné podle profesí, regionů, zákazníci mohou své dodavatele i hodnotit. S množícími se praktikami poskytování falešných profesních služeb se tak portál stává pro spotřebitele spolehlivou navigací při vyhledávání svého řemeslníka.

Odkaz na portál:
www.mistriremesel.cz

23/3/2017, Česká televize: Falešní právníci, veterináři, ale i řemeslníci musí být postihováni přísněji, tvrdí AMSP ČR:
http://www.amsp.cz/23-3-2017-ceska-televize-falesni-pravnici-veterinari-ale-i

přehlídka České ručičky

V České republice se v průběhu každého školního roku koná v příslušných oborech řada soutěží odborných dovedností žáků středních škol. Tyto soutěže mají své pevné místo v systému soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT, jsou pro daný školní rok pravidelně uváděny ve Věstníku MŠMT ČR. Většina vyhlášených soutěží má dlouholetou tradici, velkou prestiž a celostátní působnost, často i mezinárodní účast soutěžících. Soutěže mají ohlas i v odborných kruzích, v porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací, sdružení a odborníci z praxe. Přehlídka České ručičky je pak přehlídkou právě těchto soutěží spojená například s předáváním cen vítězům apod.

Více informací zde
zařazené soutěže naleznete zde