Portál Mistři řemesel nabízí již 32 tisíc prověřených dodavatelů

Portál Mistři řemesel nabízí již 32 tisíc prověřených dodavatelů

Hlavní řemeslný vyhledávač, který připravila AMSP ČR společně s profesními spolky na platformě Mediatelu www.mistriremesel.cz již nabízí zdarma více jak 32 tisíc prověřených řemeslníků z celé ČR. AMSP ČR nabízí pouze profesní odborníky, kteří splňují kvalifikační kritéria a ti nejlepší z nich ještě získávají garanci příslušného řemeslného cechu. Každý zákazník má tak zajištěnou odbornou službu […]

přehlídka České ručičky

přehlídka České ručičky

V České republice se v průběhu každého školního roku koná v příslušných oborech řada soutěží odborných dovedností žáků středních škol. Tyto soutěže mají své pevné místo v systému soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT, jsou pro daný školní rok pravidelně uváděny ve Věstníku MŠMT ČR. Většina vyhlášených soutěží má dlouholetou tradici, velkou prestiž a […]